Close

Stored procedures vs ad-hoc parameterized queries

 
Stored prodedures (STP’s) worden al meer dan 10 jaar door database engines ondersteund. Minstens zo lang woedt de discussie over het nut van STP’s. In veel gevallen zal het doen van data access via STP’s meer ontwikkel- en onderhoudswerk vergen. Ook maken STP’s het gebruik van ORM tools en andere methoden om data access te code te genereren (LINQ to SQL) moeilijker of onmogelijk.Wat is nu nog het nut van het gebruik van STP’s in een modern RDMS als SQL Server 2005/2008?

 Het belangrijkste, eigenlijk enig overgeblevene, voordeel is dat data in tabellen beter kan worden afgeschermd tegen acties van potentiële hackers. Hieraan wil ik toevoegen dat STP’s ook waardevolle instrumenten kunnen zijn voor de efficiënte implementatie van complexe business logica waarbij veel data wordt geraadpleegd of gemuteerd.

Lees verder op onderstaande blog:

http://sqlblog.com/blogs/peter_debetta/archive/2008/04/03/yet-another-stored-procedure-vs-ad-hoc-query-discussion.aspx