Close

Choosing Integration Technology (2)

Als vervolg op de BizTalk Summit 2014 summit presentatie van Richard Seroter een opsomming van de belangrijkste Microsoft integratie technologieën. In deze blogpost worden alleen de on-premise alternatieven opgesomd. Handig in gesprekken met opdrachtgevers: BizTalk “Comprehensive integration engine” Bedoeld voor sophisticated scenarios. Bevat adapters, long running workflows (state persistence), business rules, BAM, logging. Kan overkill zijn. ESB Toolkit “Dynamic BizTalk messaging” Flexible endpoints via dynamic send ports. Itineraries (let op: complicated, can make things more complex). In veel gevallen brengt ESB Toolkit “more trouble than help”. Beperkte community support / blogging over ESB Toolkit. WCF “Sophisticated service framework” Ingewikkeld. Veel configuratie opties. Verdacht statement: “every next version is going to be easier”. Het is wel een volwassen product, met een grote community. Windows Server AppFabric “Advanced service hosting” Gratis, werkt super, geen reden om het niet te gebruiken. Echt een goede host voor WCF services. Maar product is “not gonna change the world”. ServiceBus for Windows “On premise durable messaging” On premise variant van Windows Azure ServiceBus. Gratis te downloaden als je beschikt over een licentie van Windows Server 2008 R2 SP2 of een hogere versie. On premise queues en topics zonder dat je MSMQ hoeft te installeren. Pretty cool. Mooie, stabiele workflow engine. Nadeel: het gaat om leading edge technologie. Relatief nieuw, met een beperkte gebruikersgroep. Workflow Foundation “Light-weight long-running processes” Durable processing op basis van het .Net framework. Alternatief voor BizTalk. Mature product, er wordt geen grootscheepse innovatie meer verwacht. Workflow Manager “On-premise multi-tenant workflow host” Leading edge technologie. Nazoeken. Is mogelijk gerelateerd aan SharePoint. SQL Server Integration Services (SSIS) “Bulk transfer between data sources” Met name voor database-to-database koppelingen. Grote hoeveelheden data, vooral gebruikt voor data synchronisatie. ASP.Net WebAPI “Modern webservices” Light-weight REST-based WCF webservice. Extensible en configureerbaar, maar veel eenvoudiger dan WCF. Door Seroter aangemerkt als de “future of webservices”. Stream Insight “Complex eventstream processing” Mooi product, sluit aan bij gedachtengoed event driven architecture. Maar, het is de vraag of deze technologie geschikt is voor business toepassingen. Microsoft ontwikkelt het product niet door, wellicht gebeurt dat wel in een open source community. Nazoeken.