Close

Database shrink

Een goede werking van SQL Server is belangrijk voor een goede werking van BizTalk. Het is belangrijk dat SQL Server voldoende vrije ruimte heeft. Hiervoor kun je periodiek een database shrink uitvoeren. Een database shrink voert een reorganisatie van gegevens op datapage niveau uit. Gegevens zijn daardoor minder gefragmenteerd. Na shrink kunnen datapages vrijgegeven worden. De beschikbare vrije ruimte neemt af, maar de omvang van de fysieke datafile ook. Noot: als je de database niet shrinkt, maakt SQL Server ook gewoon gebruik van de beschikbare vrije ruimte. Het is dus niet zo dat SQL Server niet goed werkt zonder shrink. Shrinking heeft wel een relatie met de AutoGrowth instellingen. Shrinking maakt de fysieke datafile kleiner, waardoor de kans op autogrowth toeneemt. Shrinking betekent immers dat er minder datapages vrij zijn. De paradox is, dat het autogrowth performance kost. Dat kan noodzakelijk zijn i.v.m. de fysieke ruimte op schijf. Bij aanmaken van een database worden default instellingen geconfigureerd voor autogrowth. Deze instellingen moeten worden aangepast. Default geldt voor datafiles een autogrowth van 1MB en voor logfiles 10%. Je kunt die bijvoorbeeld aanpassen naar een autogrowth van 250MB voor datafiles en logfiles. Dat voorkomt dat er telkens opnieuw autogrowth plaatsvindt in kleine stapjes.

Voor het bekijken van de beschikbare vije ruimte:

Right-click Database, kies voor Tasks/Shrink/Database. De beschikbare ruimte is de optelsom van de datafile en de logfile. Op zich is dat vreemd. De datafiles en de logfiles staan namelijk op verschillende fysieke schijven.

Tip: het is handig om de datafiles voor de DTA database en de BAM database op een aparte fysieke locatie te zetten. Beide databases kunnen snel groeien en zijn van secundair belang. Het mag nooit zo zijn dat BizTalk omvalt, omdat er fysiek ruimtegebrek ontstaat door BAM en/of DTA.