Close

Visual Studio tip

 
Stel je past in een file met GlobalConstants de naam van een constante aan. Je wilt dan dat de gewijzigde naam in alle files van je solution wordt doorgevoerd. Merk op dat als je de naam van de constante wijzigt, er een rood blokje komt onder het laatste karakter, als je hierop rechtsklikt (of kiest voor <CTRL> .), dan zie je een context menu waarbij je kunt kiezen voor het updaten van alle references.
 
 
Een andere optie is <CTRL> spatie. Stel dat je ‘pu’ intypt en je kiest dan <CTRL> spatie, dan wordt de tekst aangevuld tot public.