Close

Insert statements genereren

Voor het reproduceren van fouten in de ontwikkelomgeving is het soms handig om de data uit de Productie database te inserten in de Ontwikkel database. In onderstaand voorbeeld wordt per record in de ESBExceptionDB.ContextProperty tabel een insert statement samengesteld, waarbij in de values clause de waarden uit de Productie tabel worden gezet. Voor privacy doeleinden kan de inhoud uiteraard worden gescrambled.

select ‘INSERT INTO [ContextProperty]([ContextPropertyID],[MessageID],[Name],[Value],[Type],[InsertedDate]) VALUES(‘
+ QuoteName(CAST(ContextPropertyID AS VARCHAR(50)), ””) + ‘,’
+ QuoteName(CAST(MessageID AS VARCHAR(50)), ””) + ‘,’
+ QuoteName([Name], ””) + ‘,’
+ QuoteName(CAST([Value] AS VARCHAR(500)), ””) + ‘,’
+ QuoteName([Type], ””) + ‘,’
+ QuoteName(CONVERT(VARCHAR(30), GETDATE(),121), ””) + ‘)’
from ContextProperty
where MessageID = ‘6625610F-A11F-44A0-8700-BCA88D547C48’

Output (1e gegenereerde insert statement):
INSERT INTO [ContextProperty]([ContextPropertyID],[MessageID],[Name],[Value],[Type],[InsertedDate]) VALUES(‘CD1D28E0-E3C1-4248-9652-1145B81CB683′,’6625610F-A11F-44A0-8700-BCA88D547C48′,’OriginatorSID’,’WEHKAMPsa-erpbtappusr-prod’,’Microsoft.BizTalk.XLANGs.BTXEngine.OriginatorSID’,’2013-11-27 16:13:18.670′)