Close

NHibernate(2)

 
In C:SoftwareNHibernate staat een eenvoudige quick-start handleiding NHibernate. Ik heb deze quick start uitgewerkt in de Visual Studio 2008 Virtual PC, folder C:NHibernateProjects. Hieruit blijkt in feite dat NHibernate toch niet zozeer start vanuit de objectzijde. Je creert een class, je creert een tabel en je creert een mapping tussen de class en de tabel (file *.hbm.xml). Je hoeft verder geen data access layer of stored procedures te schrijven. Het NHibernate session object biedt allerlei methoden om CRUD operaties uit te voeren op de objecten. Via dynamic sql worden de database acties uitgevoerd. Ook opmerkelijk: de configuratie data (denk aan SQL connection string) worden opgeslagen bij de class library (zet property ‘Copy to output directory’ wel op ‘Always copy’) en niet in de config file van de console app. Tweede constatering: zonder hier iets voor te hoeven doen, worden de SQL statements die NHibernate genereert getoond via de console. In de template gallery van MyGeneration staan ook templates voor het genereren van NHibernate mapping files. Bij ingewikkeldere datamodellen, kan ik me voorstellen dat dat handig is. Een goede link met Nhibernate resources: http://www.hibernate.org/365.html. Hier staat onder andere de NHibernate quickstart guide. Also check out: http://www.assembla.com/wiki/show/NHibernateQueryAnalyzer. De NHibernate query analyzer maakt het mogelijk om NHibernate XML configuration files and mapping (.hbm.xml) files te editten. Ook kun je eenvoudig HQL queries runnen after setting up the configuration.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *