Close

MustHave tools

  In een ouder document vond ik nog een link naar MustHave Microsoft tools. http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/04/07/MustHaveTools/. Denk aan NUnit, FxCop, NCover, etc. Ook goed om af en toe eens te kijken is de blogsite van Jan: http://bloggingabout.net/blogs/jschreuder/default.aspx.

Foundations of Programming

  In C:Microsoft.NetC# staat een document ‘Foundations of Programming’. Het is geschreven door Karl Seguin van CodeBetter.com. Een erg goed artikel. Staat onder andere stil bij dynamic sql versus stored procedures, de NHibernate ORM, memory leaks (on the stack / on the heap), domain driven design (OOP) versus de Microsoft stijl van data driven design…

Webservice reference

  Situatie: Ik had een klassieke asmx webservice ontwikkeld in Visual Studio 2008 en wilde de SOAP exception afvangen die door de webservice gethrowed werd. Het leek erop dat ik alleen een service reference kon leggen, geen klassieke web reference. Dit had weer tot gevolg dat ik bij wijze van proxy een SOAPClient moest instantiëren, niet…

NHibernate(2)

  In C:SoftwareNHibernate staat een eenvoudige quick-start handleiding NHibernate. Ik heb deze quick start uitgewerkt in de Visual Studio 2008 Virtual PC, folder C:NHibernateProjects. Hieruit blijkt in feite dat NHibernate toch niet zozeer start vanuit de objectzijde. Je creert een class, je creert een tabel en je creert een mapping tussen de class en de…

TFS Powertools en Sidekicks

  Op het UWV-SI project ontstond de vraag of het mogelijk was een label te verwijderen in TFS. Dat kan via de TFS Sidekicks. Er is daarnaast ook een set van TFS Powertools. Beide toolsets bieden advanced TFS functionaliteit. Uitgebreide info is te vinden op Internet als je googled op TFS sidekicks of TFS powertools.

Enable decompression bij aanroep webservices

  Ook Webservices kunnen tegenwoordig om gecomprimeerde uitvoer vragen : (zet voor de aanroep ws.EnableDecompression=true). Compressie door onze IS server en ook Decompressie vind automatisch plaats. De HTML uitvoer wordt gem. 10x zo klein. Let ook even op het gebruik van de Fiddler tool. Uitzoeken waarvoor je die kunt gebruiken.    

ASP.Net AJAX

  Van de nieuwe technologieen rond web ontwikkeling is vooral AJAX wel interessant. AJAX staat voor Asynchronuous Javascript and XML. Als hulpmiddel wordt de AJAX control toolkit aangeboden. Een interessante site met trainingen voor gebruik van de toolkit vind je op: http://www.asp.net/learn/ajax-videos/. Ook de Wikipedia pagina bevat een goede introductie en enkele basisvoorbeelden: http://nl.wikibooks.org/wiki/Programmeren_in_ASP.NET/AJAX. Tot…

NHibernate

  Ik heb vandaag op DNR TV een webcast bekeken over NHibernate. Gaf eigenlijk een heel basic overzicht van de mogelijkheden. Wat in ieder geval belangrijk is om te weten, is dat Hibernate start vanuit de object zijde en de bijbehorende SQL tabellen genereert. In de demo zat een voorbeeld van een inheritance structuur met een…

DateTime parsing

  In BizTalk stond in helper class de volgende code:   /// <summary> /// Returns a date that can be used by the SQL Adapter. The SQL adapter doesn’t use the standard XSD /// datetime format but needs additional formatting. /// </summary> /// <param name="dateTimeIn">a string representing a date time.</param> /// <returns>A correct formatted time…