Asynchronuous Processing

Asynchronuous processing is a feature you might not use that often. Below link explains the concept: Link: Asynchronuous Programming. I needed the asynchronous call in an Azure function. I changed the signature of the Azure function to an asynchronuous method: public static async Task Run(TimerInfo schedule, TraceWriter log) instead of: public static void Run(TimerInfo schedule,…

Entity Framework Joins

In a previous post we saw that it is recommended to use navigation properties in Linq to SQL. But, what if you don’t have navigation properties and still want to join two tables? The answer is in the question: use the join operator. Below is the query that I built. Note that I want to return…

Call assembly that uses EF

I wanted to call an ExceptionHandler in a helper class. The ExceptionHandler uses Entity Framework to store the error. Then I tried to call the ExceptionHandler from a Logic App. The Logic App selects data, but does so via ADO.Net and not via the Entity Framework. The first error I received is that the EF…

EF query cannot return complex type

Another error you can recieve from the Entity Framework is the following: The entity or complex type <complex type> cannot be constructed in a LINQ to Entities query Here is the query that I used and didn’t work: List<ProcessDefinition> entries = (from PD in contextCommon.ProcessDefinitions where PD.Process.SourceSystem == sourceSystem && PD.Process.MessageType == messageType && PD.Process.ResolveProcess…

EntityValidationErrors in Entity Framework

After executing an Entity Framework query, I received the following error: Validation failed for one or more entities. See ‘EntityValidationErrors’ property for more details. This is a very generic exception that didn’t gave me a clue what the problem was. I following a recommendation to add an exception handler for type DbEntityValidationException. This exception revealed…

LINQ connection string

  Normaal gesproken ga je in LINQ SQL Server dataconnectie leggen en tabellen op het design canvas slepen. Na genereren van de code wordt een infraWebContext.designer file gecreerd met een default constructor en een hard-coded connection string. Dit wil je niet. Je kunt nu een class library toevoegen die eveneens infrawebContext.cs heet. Visual Studio heeft intelligentie die de…

LINQ voorbeelden

  Voor een site met goede LINQ voorbeelden, zie: http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336746.aspx. Hier vind je onder andere welke expressies je kunt gebruiken in LINQ, wanneer je twee keer from gebruikt en nog meer handige tips. Ik heb ook nog een handige LINQ PDF file gevonden van Scott Guthrie. Geupload naar mijn skydrive onder C#/Linq.

MustHave tools

  In een ouder document vond ik nog een link naar MustHave Microsoft tools. http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/04/07/MustHaveTools/. Denk aan NUnit, FxCop, NCover, etc. Ook goed om af en toe eens te kijken is de blogsite van Jan: http://bloggingabout.net/blogs/jschreuder/default.aspx.