Close

Aanroep stored proc met uniqueidentifier parameter

Het lukte mij niet om vanuit de SQL Server Query Analyzer een stored procedure aan te roepen met een parameter van het type uniqueidentifier. Het ging om de parameters @MessageID en @FaultID. Beide parameters heb ik gewijzigd in type varchar(38). Vervolgens doe ik in de stored procedure een convert van varchar(38) naar uniqueidentifier. Aanroep: EXEC…

SQL Query Analyzer line numbers

Often we see an error message from SQL Server which references a particular line number within our T-SQL code. It is a little frustrating to find the line number where the syntax error has occurred. In this tip we will take a look at how to quickly enable line the numbers feature in SQL Server…

SQL query op XML data

In de ESB Portal worden fouten opgeslagen incl. het bericht dat de fout heeft veroorzaakt en voor resubmit kan worden aangeboden. Berichten worden opgeslagen in kolom [MessageData] met als formaat [varchar](max). De eerste stap is dat de namespaces worden opgezocht in het receipt advice schema. Vervolgens kunnen de juiste xpath queries worden opgesteld. Let op…

Stored procedures vs ad-hoc parameterized queries

  Stored prodedures (STP’s) worden al meer dan 10 jaar door database engines ondersteund. Minstens zo lang woedt de discussie over het nut van STP’s. In veel gevallen zal het doen van data access via STP’s meer ontwikkel- en onderhoudswerk vergen. Ook maken STP’s het gebruik van ORM tools en andere methoden om data access…